Seyda Tunca

Mühendislik bilgiyi pratik amaçlara uyarlamak için uygun karar verebilmeyi, sorunlara yeni çözümler bulabilmeyi ve yeni aygıtların, süreçlerin maliyetini, işleyişini önceden görme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Bütün mühendislik dallarındaki başlıca etkinlikler araştırma, geliştirme, tasarım , yapım, üretim, işletme ve yönetim olarak sıralanır.

İstatistik

Çeşitli olaylarla ilgili olarak sistemli bir biçimde;

  • Veri toplama,

How does work experience help new grads? Having work experience is important for anyone who wants to advance in their career. For a newly graduated individual, experience means having a competitive edge over their peers. When you work in a fulfilling job, you become enriched by new and different perspectives…

schema of internal locus of control and external locus of control
http://www.debtdiscipline.com/locus-of-control/

Bireyler karşı karşıya kaldığı olaylar hakkında farklı tepkiler verir. Bu farklılaşmanın nedenlerinden birisi de bireyin denetim odağıdır.

Çevresindeki olayları kendisinin düzenleyebileceği düşüncesine sahip iç denetim odağına sahip bireylerin, çevresindeki olaylara etki edemeyeceğini düşünen dış…

Bireyin gelişimi hem kendinin hem de başkalarının yorumlarından kuşku duymasına bağlıdır.Aslında yorumlamak fiilinin biraz irdelersek;Karşılaştığımız, dikkatimizi çeken, ilgimizi çeken herhangi bir olayı duyum olarak nitelendiririz. Duyumla birlikte olayı yaşadığımız zamanki çeşitli çevresel uyaranlar ve çeşitli içsel uyaranların farklı şekillerde organize edilmesiyle ve duygu yüklenmesiyle olayı kavramış oluruz. Aslında olaya kendimizce…

LinkedIn profil sayfası
LinkedIn profil sayfası

“LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformudur.”

Bu 17 kelimelik tanımı okuduğumuzda aklımızda bir şeyler oluşuyor tabi ki, bunları maddeler halinde yazarsak:

  • İş hayatıyla ilgili paylaşımların yapıldığı,
  • Sektörünüzdeki insanlarla bağlantı kurabildiğin, netwok-ünü genişletebildiğin
  • İçerik üretebildiğin, paylaşabildiğin, üretilmiş içerikleri okuyabildiğin
  • LinkedIn-Learning…

“Kitap boş vakitte okunmaz. Kitap okumaya vakit ayrılır.” Ömer Tuğrul İNANÇER’in bu cümlesi çok anlamlı. Vakit ayırmalı ki ruhunu beslesin, kendine yatırım yapsın.

Vakit ayrılabilir,bunu yapmak o kadar da zor değil emin ol. İlk şart ve tabi ki en önemlisi istemek. Sonrasında amacın doğrultusunda doğru yazarı ve doğru kitabı bulmak.Şimdi…

Seyda Tunca

IE | Lean thinker |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store